Škola šminkanja

Škola traje tri meseca, polazak novih grupa je u septembru i februaru. Časovi se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od dva sata.

U toku je upis za septembarsku grupu polaznika. Broj telefona za upis: 061/302-9686

Predavanje na časovima isključivo drži Dušan Lazić koji sa velikim zadovoljstvom prenosi svoje znanje.

Po završetku škole, učenici dobijaju diplomu o završenoj školi.