A koliku zaista razliku može da napravi profesionalna šminka, najbolje svedoče priložene fotografije: